Om oss

I över 100 år har Vårsta främjat kristen människovård. Vi fortsätter att utveckla vårt arbete i att vara ett diakonalt utvecklingscentrum mitt i Sverige. I Jesu efterföljd engagerar vi oss i utbildning och arbete för att främja diakonalt arbete i kyrka och samhälle.

Stiftelsen Vårsta Diakonigårds ändamålsparagraf

Stiftelsens ändamål är att främja kristen människovård. Detta sker
– genom att meddela diakoniutbildning eller annan utbildning för uppgifter i Svenska kyrkans tjänst, eller för andra människovårdande uppgifter i samhället.
– genom att på annat sätt främja kristen verksamhet bland barn och ungdom, gamla, sjuka och andra som behöver omvårdnad. Stiftelsen skall företrädesvis inrikta sin verksamhet på tjänst åt norrlänska församlingar.

Stiftelsen Vårsta Diakonigårds verksamhetsidé

Vårsta Diakonigård är en öppen mötesplats, inriktad på kompetensutveckling omvårdnad och förebyggande insatser, där var och en ges möjlighet att läka och växa som människa.

Vi har i enlighet med ändamålsparagrafen och verksamhetsidén utformat fyra verksamhetsområden:

  1. Utbildning och fortbildning, där Vårsta sommaren 2013 avslutade diakonutbildningen p g a beslut att förelägga all kyrklig utbildning till Uppsala.
  2. Samtal och stöd, där familjerådgivningens mottagningar i Härnösand, Sollefteå, Örnsköldsvik, Sundsvall och Östersund ingår, likaväl som Kriscentrum (som är ett internationellt uppdrag av Svenska kyrkan), handledning och traumastöds arbete.
  3. Grön rehabilitering och sysselsättning, där vi idag arbetar med avtal med Arbetsförmedlingen i första hand.
  4. Konferens och boende, Vårsta konferenshus sam kan ta emot både stora och små grupper. Vårsta hotell som har 21 dubbelrum och Vårstas boende för äldre – Kristoffergården med 33 lägenheter.

Vårsta Diakonigård är idag i stort sett helt intäktsfinansierat. Det innebär att Vårsta är beroende av avtal, upphandlade uppdrag. Vårsta Diakonigård är en icke vinstdrivande stiftelse som inte har några ägare. Stiftelsen förvaltas av en styrelse och arbetet leds av en direktor.

Vårsta är vacker beläget i ett grönområde vid Södra sundet i Härnösand med egen stor trädgård till för bl a boende gäster. Härnösand har småstadens charm, närhet till det mesta och en storslagen natur.
En bussresa från Luleå till Härnösand tar ca sju timmar. Från Stockholm till Härnösand med SJ 3000 går resan på ca fyra timmar. Flygtiden mellan Arlanda alt. Bromma och Midlanda (Sundsvalls/Härnösands flygplats) är 50 minuter.

Välkommen till Vårsta och Härnösand, till hemsidan för mer information, eller på ett besök i våra olika verksamheter!

Styrelse

Tor Frylmark
Ordförande, domprost, Härnösand

Ann-Christine Myrgren
Enhetschef, Härnösand

Carina Grinde
Diakon, representant från Vårsta Diakonkår

Jakob Machuca
Advokat, Sundsvall

Gustav Malmqvist
Egen företagare, Härnösand

Nils Nordung
Egen företagare, Härnösand

AU: Tor Frylmark, Nils Nordung och Ninni Smedberg.

Årsberättelse

Årsberättelse finns att beställa. Kontakta oss så skickar vi den till dig.