Helgmålsböner i Diakonisshuset hösten 2019

Domkyrkoförsamlingen inbjuder, tillsammans med oss, till Helgmålsbön i Bönsalen

Lördag 28 september

Lördag 12 oktober

Fredag 1 november

Lördag 30 november