Vårsta Diakoni

Vårsta Museums öppettider

Av Vårsta Reception27 jan, 2023

Vårsta museum har öppet måndag – fredag kl.10 – 12

kontakta receptionen

Från och med 18/1 – 23 onsdagar 18 – 20

Från och med 19/1 – 23 torsdagar 13 – 15

Söndagsöppet på datumen:

Söndag 29 januari kl 14 – 16

Söndag 26 februari kl 14 – 16

Söndag 26 mars kl 14 – 16

Söndag 30 april kl 14 – 16

Söndag 28 maj kl 14 – 16

För gruppbokningar kontakta gårdsdiakon Maria Hedvall

Tel 0720-80 24 44 eller maria.hedvall@varsta.se