Lediga tjänster

Vårsta söker direktor

Av Johannes Thyr16 aug, 2022

Stiftelsen Vårsta Diakongård är ett diakonalt utvecklingscentrum mitt i
Sverige, med nära anknytning till Svenska kyrkan. Verksamheten bedrivs
huvudsakligen inom områdena rehabilitering, traumabehandling,
familjerådgivning och utbildning samt trygghetsboende, bed &
breakfast och konferens.

Vårsta söker direktor

Du är väl förtrogen med kristen tro och delar Svenska kyrkans
värdegrund.

Du brinner för människor i utsatthet och utanförskap, och vill bidra
till allas möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Du är en god ledare och har erfarenhet av att vara chef med både
personalansvar och ekonomiskt ansvar.

Du är inte rädd för att kavla upp ärmarna och arbeta såväl i det nära
vardagliga som med långsiktiga utvecklingsprocesser i samverkan
med betydande aktörer i samhället.

Som direktor på Vårsta verkar du på uppdrag av stiftelsens styrelse.
Du har det övergripande ansvaret för verksamhet, finansiering och
fastigheter. Du underhåller och utvecklar relationer med Svenska
kyrkan, kommuner, regioner, universitet och andra aktörer. Arbetet
leder du i samspel med ansvariga ledare för respektive verksamhet.

Upplysningar om tjänsten lämnas av:

Fred Nilsson, vikarierande direktor (070-190 39 00)

Styrelsens arbetsutskott:
Nils Nordung, ordförande (070-517 89 57)
Runa Ödlund, vice ordförande (073-181 49 19)

Tips på lämpliga kandidater eller egen intresseanmälan lämnas till
någon av personerna ovan, eller skickas till info@varsta.se eller
Vårsta diakonigård, Box 134, 871 23 Härnösand.

Stiftelsen Vårsta Diakonigård är en ideell stiftelse som verkar ideologiskt inom ramen för Svenska kyrkan. Vi ingår i det som kallas för non-profit sektorn. Vi använder alltså inte vinst för utdelning utan för utveckling av verksamheter. Ändamålsparagrafen lever kvar alltsedan 1912 då Vårsta Diakonigård grundades av Ernst Lönegren.

Den lyder på följande sätt; ”att främja kristen människovård” och detta sker ”genom att meddela diakoniutbildning eller annan utbildning för uppgifter i Svenska kyrkans tjänst, eller för andra människovårdande uppgifter i samhället samt genom att på annat sätt främja kristen verksamhet bland barn och ungdom, gamla, sjuka och andra som behöver omvårdnad”. Vårsta Diakonigård arbetar utifrån en verksamhetsidé som lyder: ”Vårsta Diakonigård är en öppen mötesplats, inriktad på utbildning, kompetensutveckling och förebyggande insatser, där var och en ges möjlighet att läka och växa som människa och kristen”.