Grön helhet

”Mitt värde som människa handlar inte bara om vad jag presterar, det förstår jag nu.”

På Grön helhet arbetar vi utifrån synen på människan som en helhet där kroppsliga, själsliga, andliga/existentiella och sociala dimensioner hänger ihop. Oavsett hur vi har det eller vad vi förmår i perioder av livet är varje människa unik och värdefull. Alla har vi resurser och begränsningar liksom potential att växa och utvecklas. Ibland kan vi dock behöva hjälp och stöd på vägen och då kan Grön helhet vara ett alternativ.

Grön helhet arbetar med hälsofrämjande metoder som syftar till att hjälpa personer att upptäcka och stärka sina möjligheter och förmågor i riktning mot arbete, praktik eller studier. På Grön helhet finns gedigen erfarenhet av naturunderstödd rehabilitering. ”Den gröna miljön”; naturen och trädgårdens betydelse för välmående och återhämtning är väldokumenterad och ett återkommande inslag i verksamheten. Föreläsningar, grupparbeten, individuell reflektion kring olika teman som stress, kost, motivation, hälsa, sömn mm är stående inslag. Metoder för stresshantering/välmående exempelvis mindfulness vävs in i de olika delarna. Upplevelser i form av utflykter, hantverk mm kompletterar och förstärker de positiva effekterna av deltagandet här.

Välkommen till oss!

Kurser och föreläsningar

Naturunderstödd rehabilitering

Här på Grön helhet finns gedigen erfarenhet av att hålla kurser för människor med stresstillstånd, för sjukskrivna eller för personer i riskzonen för sjukskrivning.

Vi erbjuder skräddarsydda kurser och föreläsningar i naturunderstödd rehabilitering. Vi riktar oss till företag och organisationer som vill göra en friskvårdsinsats för sina anställda på kort eller längre sikt. Vi kan erbjuda allt från någon timmes föreläsning till längre kurser på ca 10 veckor. Allt utifrån vilket behov du som kund har. I alla våra föreläsningar och kurser varvas teori med praktiska övningar.

Exempel på Temaföreläsningar:

  • Naturens betydelse för att stärka hälsan.
  • Stress, ohälsa och vad man kan göra åt det.
  • Mindfulness som stresshanteringsredskap.
  • Grön friskvård

Kurser och föreläsningar

Arbetsträning

”Man vill bli sedd för den man är, inte bara en människa i mängden.”

Grön helhet erbjuder platser för arbetspraktik, arbetsträning och rehabiliterande sysselsättning.

Vi erbjuder personligt stöd och hjälp på vägen ut i arbetslivet för den som av olika orsaker varit utanför arbetsmarknaden under en längre tid. De som arbetstränar får möjlighet att genomföra arbetsuppgifter och aktiviteter som klargör deras arbetsförmåga. Syftet med vår verksamhet är att stärka och rusta deltagarna för vägen tillbaka till arbetsmarknaden. Tillsammans hittar vi arbetsuppgifter som passar deltagarnas behov och förmågor samt innehåller en lagom dos av utmaning. På varje arbetsträningsplats finns handledare som deltagarna kan vända sej till i det dagliga arbetet. Vi samordnar även uppföljningen med arbetsförmedlingen utifrån den personliga handlingsplanen.

Vi har flera olika verksamheter vilket gör det möjligt att hitta en individuellt anpassad arbetsträningsplats.

Våra arbetsträningsplatser:

Syster Ester

I vår kombinerade butik och café finns möjlighet att prova allt från bakning till kassahantering och skyltning.

Följ oss på Facebook och Instagram

Nu kan du läsa vård Nyhetsbrev med erbjudanden och aktuellt från Butik Syster Ester.

Nyhetsbrev juni juli augusti 2020

Trädgården

Under säsongen maj-september finns möjlighet att arbetsträna i vår fina besöksträdgård med klostertema. Där ingår all typ av trädgårdsskötsel som till exempel plantering, ogräsrensning och skörd.

Till Vårsta trädgård

Vaktmästeri/underhåll

I vaktmästeriet kan du få prova på allt möjligt inom fastighetsskötsel både utomhus och inomhus. Vi har flera fastigheter på området och både kontorslokaler och hyreslägenheter.

Hantverk /Återbruk

I vår öppna verkstad pågår ständigt olika projekt i alla möjliga olika tekniker. Vi gjuter ljus, syr och gör om vissa möbler – allt i en salig blandning. Vi anpassar svårighetsgraden på hantverket efter dina förkunskaper. Ibland är det fullt tillräckligt att komma och sitta med, fika och öva på att delta i ett sammanhang.

Trygghetsboendet Fristad

Tillsammans med värdinnan på Fristad får du arbetsträna i en lugn miljö med allt möjligt som behöver göras för stunden. Det kan vara bakning till eftermiddagsfikat, städning av gemensamhetsutrymmen och hjälpa de boende med diverse sysslor.

Till Trygghetsboendet Fristad

Vårsta Entré

Vårsta Entré är ett projekt för dej som har varit arbetslös eller sjukskriven länge och för dej som är nyanländ till Sverige och befinner dej i etableringsfasen.

Målet är att förbättra dina möjligheter att kunna gå vidare till praktik, utbildning eller anställning. Vi arbetar utifrån ett tydligt uppdrag från Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten och upprättar tillsammans en individuell handlingsplan för varje deltagare.

Vårsta Entré finansieras av Europeiska socialfonden.

Europeiska socialfonden

Vårsta växtkraft

Vårsta Växtkraft riktar sig till människor med psykiska funktionsnedsättningar och syftar till att rusta deltagarna till att komma närmare arbetsmarknaden.  Deltagare ur målgruppen är med och formar en helt ny verksamhet där förädling av egenproducerade grönsaker är en väsentlig del. Projektet förväntas leda till ett långsiktigt hållbart arbetsintegrerande social företag. Projektet pågår juli 2015 – juli 2018 och finansieras med medel från allmänna arvsfonden.

Projektet

Läs mer om vad som händer i projektet på vår blogg

Klicka här: varstavaxtkraft.blogspot.se

Bakgrund, Historik

”Alla kan något, alla har något att bidra med men ibland måste man vara lyhörd för att finna det”

Grön helhet startade 2009 som ett ESF/EU -projekt inriktat på naturunderstödd rehabilitering för människor som behövde stöd för att utvecklas och med fokus på att stärka hela människan. Under tre år arbetade teamet/ då, liksom det gör idag utifrån en grundsyn att varje människa har förmågor och kraft inom sig. Alla kan något, alla har något att bidra med men ibland måste man vara lyhörd för att finna det. Den kraft var och en har kan växa, de förmågor som finns kan utvecklas och synliggöras.

Projektets målgrupp var människor i utsatta livssituationer pga exempelvis arbetslöshet, sjukskrivning med fysisk eller psykisk ohälsa, och riktades både till ungdomar och vuxna. Även de som behövde förebyggande insatser för att förhindra sjukskrivning var välkomna.

Gensvaret från de över tvåhundra personer som mellan 2009- 2011 gick någon av kurserna var mycket positivt, liksom resultaten.

Några röster från deltagare

  • Jag har vaknat igen
  • jag är glad första gången på 10 år
  • jag gör egna val
  • jag känner hopp, mod och är lugnare

Efter projektets slut har verksamheten ständigt utvecklats vidare för att möta våra kunders behov. Vi har haft rehabiliteringsgrupper i flera omgångar och 2014 började vi ta emot folk på arbetsträning.

Sommaren 2015 startade vi ett treårigt projekt finansierat av arvsfonden. Projektet vänder sig till personer med någon form av psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten består till största delen av att utveckla en utbildnings och arbetsmodell för småskalig livsmedelsproduktion.

Hösten 2015 öppnade vi vår butik/café Syster Ester.